^

ჩვენი გალერეა

თაფლის და ყველის ფესტივალი

თაფლის და ყველის ფესტივალი

თაფლის და ყველის ფესტივალი 17.10.2013.

სერგო თანდილაშვილი

სერგო თანდილაშვილი

ჩვენი საფუტკრე

ლაფეტები

ლაფეტები

ალაზანი

ლოპოტის ხეობა

ლოპოტის ხეობა

ჩვენი საფუტკრე

მუშაობის პროცესი

მუშაობის პროცესი

სერგო თანდილაშვილი, მთავარი სპეციალისტი მეფუტკრე, ფუტკარში მუშაობის პროცესი. ლოპოტის ხეობა.